Pilastry

Pilaster to element ozdobny w formie płaskiego filara nieznacznie wystający przed lico mebla lub ściany. Może stanowić część obramienia portali okiennych i drzwiowych . Pilaster składa się z głowicy ( górna część), trzonu (najczęściej kanelowanego jednak może być zdobiony we wszelaki sposób) i bazy/cokołu (dolna część).